Sjóðurinn Sóley leggur áherslu á nýsköpunarverkefni í ferðaþjónustu sem eru til þess fallin að auka samkeppnishæfni og stuðla að sjálfbærni og jákvæðum umhverfisáhrifum á höfuðborgarsvæðinu. Sóley er hluti af framfylgd sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 2020-2024.

Í umsókn skal koma fram rökstuðningur þess að verkefni það sem sótt er um styrk vegna sé í samræmi við tilgang sjóðsins. Umsækjendur skulu sýna fram á getu til að hrinda verkefninu í framkvæmd og með umsóknum skal fylgja, eftir því sem við á, greinargóð lýsing á verkefninu, verk- og tímaáætlun, ítarleg fjárhagsáætlun (kostnaðar- og tekjuáætlun), upplýsingar um aðra fjármögnun verkefnis og upplýsingar um eignarhald og rekstrarform.

pdf button Auglýsing eftir umsóknum um styrki úr Sóley
pdf button Starfsreglur Sóleyjar 

RAFRÆN UMSÓKN UM STYRK

 

Frekari upplýsingar veitir:
Hermann Ottósson verkefnisstjóri sóknaráætlana 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Soley HO copyright3xx