Gildandi svæðisskipulag

Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins nefnist Höfuðborgarsvæðið 2040 og er sameiginleg stefna sveitarfélaganna Garðabæjar, Hafnarfjarðarkaupstaðar, Kjósarhrepps, Kópavogsbæjar, Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar og Seltjarnarnesbæjar um náið samstarf, skipulagsmál og hagkvæman vöxt svæðisins næstu 25 árin, enda er höfuðborgarsvæðið eitt búsetusvæði, einn atvinnu- og húsnæðismarkaður með sameiginleg grunnkerfi, útivistarsvæði, auðlindir og náttúru.

Hryggjarstykkið í stefnunni er, nýtt hágæða almenningssamgöngukerfi sem tengir kjarna sveitarfélaganna og flytur farþega með skjótum og öruggum hætti um höfuðborgarsvæðið.

svæðisskipulag.viðfangsefni copy

Viðfangsefni sem tengjast svæðisskipulagi tengjast einnig innbyrðis

 

Breyting í kynningu:

Lögð er fram til kynningar verkefnislýsing vegna breytingar á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040 sbr. 1. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í útvíkkun á vaxtamörkum við Álfsnesvík til samræmis við breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 um afmörkun svæðis undir efnisvinnslu.

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila til skrifstofu SSH eða á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Æskilegt að þær berist fyrir 28. mars 2018.

pdf button Verkefnislýsing vegna breytinga á vaxtarmörkum við Álfsnesvík


Lögð er fram til kynningar verkefnislýsing vegna breytingar á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040 sbr. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í útvíkkun á vaxtamörkum við Hólmsheiði til samræmis við breytingu á aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030 um nýtt athafnasvæði við Sólheimakot á Hólmsheiði þar sem heimilt verði að byggja upp og þróa græna, orkufreka starfsemi, eins og gagnaver.

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila til skrifstofu SSH eða í netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Æskilegt að þær berist fyrir 16. janúar 2018.

pdf button Verkefnislýsing vegna breytinga á vaxtarmörkum innan Mosfellsbæjar


Lögð er fram til kynningar tillaga vegna breytinga á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040 ásamt umhverfisskýrslu sbr. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Breytingin felst í að marka legu samgöngu- og þróunarása fyrir Borgarlínu og að setja fram viðmið um uppbyggingu á áhrifasvæðum.

Óskað er eftir því að umsögn berist fyrir 18. janúar 2018. Erindi skal stíla á Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Hamraborg 9, 200 Kópavogur. Einnig er hægt að senda umsögn í tölvupósti í netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pdf button Greinagerð tillögu
pdf button Breytingar á korti 2
pdf button
 Umhverfisskýrsla
pdf button Fylgiskjal 1 með umhverfisskýrslu: Borgarlína Recommendations. Screening Report
pdf button Fylgiskjal 2 með umhverfisskýrslu: Umferðarspá fyrir 2030


pdf button Ábendingar Skipulagsstofnunar

Innkomnar athugasemdir við vinnslutillögur

 

Nánari upplýsingar má finna hér um Borgarlínu.

 

Fyrri skref í ferlinu:

pdf button  Greinargerð vinnslutillögu
pdf button  Verkefnislýsing vegna breytinga á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins

 

 

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040

pdf button HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ 2040

 

Þemakort

Þemakort 1 Sveitarfélögin sem mynda höfuðborgarsvæðið

Þemakort 2: Kjarnar og vaxtarmörk

Þemakort 3: Helstu göngu- og hjólaleiðir

Þemakort 4: Stofnvegir

Þemakort 5: Atvinnusvæði og miðkjarnar

Þemakort 6: Megin grunnkerfi og atvinnusvæði á Suðvesturhorninu

Þemakort 7: Náttúra og útivist

Þemakort 8: Verndarsvæði

Þemakort 9: Fjallahringurinn

Þemakort 10: Vatnsverndarsvæði

Þemakort 11: Landnotkun megindrættir

 

Skýringarmyndir

Skýringarmynd 1: Vöxtur síðustu áratuga

Skýringarmynd 2: Breytingar í aldursdreifingu

Skýringarmynd 3: Samkeppnishæfni á norðurlöndum

Skýringarmynd 4: Samgöngu- og þróunarásar

Skýringarmynd 5: Miðkjarnar og samgöngumiðuð þróunarsvæði

Skýringarmynd 6: Skilvirk samgöngukerfi

Skýringarmynd 7: Götur fyrir alla ferðamáta

Skýringarmynd 8: Samspil skilvirkra samgangna og eftirsóknarverðra uppbyggingarsvæða

Skýringarmynd 9: Vefur útivistarsvæða inní byggðinni og á jaðri hennar

Skýringarmynd 10: Gott nærumhverfi eykur bæði borgarbyggðarinnar

Skýringarmynd 11: 20 mínútna hverfið

Skýringarmynd 12: Ferli fjögurra ára þróunaráætlunar

 Fylgirit

Fylgirit 1A: Umhverfisskýrsla

Fylgirit 1B: Mat á sviðmyndum um þróun nýrrar byggðar

Fylgirit 2: Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

Fylgirit 3: Þróun og framreikningur íbúa á höfuðborgarsvæðinu

Fylgirit 4: Höfuðborgarsvæðið og hagkerfið

Fylgirit 5: Mat á samgöngusviðsmyndum

Fylgirit 6: Næstu skref í samgönguverkefnum

Fylgirit 7: Byggðaþróun

Fylgirit 8: Náttúra og útivist

Fylgirit 9: Skipulagstölur og umferðarspá

Fylgirit 10: Íbúafundur um framtíðarþróun höfuðborgarsvæðisins

Fylgirit 11: Umsögn um innkomnar athugasemdir

Fylgirit 12: Samkomulag sveitarfélaganna um svæðisskipulag