Nýtt umdæmisráð og barnaverndarnefndir lagðar niður. 

Í gær, 12. desember, skrifuðu bæjarstjórar Kópavogs, Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Mosfellsbæjar, Seltjarnarnesbæjar, Kjósarhrepps og framkvæmdastjóri SSH undir samning um rekstur sameiginlegs umdæmisráðs barnaverndar sem tekur til starfa nú um áramót.2022 12 12 SSH Umdaemisrad undirritun DSCF4417
Á meðfylgjandi ljósmynd eru, frá vinstri til hægri, Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH, Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Þorbjörg Gísladóttir sveitarstjóri Kjósarhrepps, Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs, Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Mosfellsbæjar og formaður stjórnar SSH, Almar Guðmundsson bæjarstjóri Garðabæjar og Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar.


Umdæmisráðið verður skipað þremur aðilum, lögfræðingi sem er jafnframt formaður ráðsins, sálfræðingi og félagsráðgjafa.

Sveitarfélögin munu hvert um sig bera ábyrgð á vinnslu barnaverndarmála líkt og verið hefur en ákvörðunarvaldið þegar kemur að þyngsta enda málanna er nú fært til sjálfstæðra stjórnsýslunefnda, þ.e. umdæmisráða, en starfsemi þeirra verður aðskilin frá barnaverndarþjónustu sveitarfélaganna. Umdæmisráðin fá þá afmarkað hlutverk en þau taka eingöngu fyrir barnaverndarmál sem barnaverndarþjónustur sveitarfélaganna vísa til þeirra, þegar taka þarf íþyngjandi ákvarðanir með úrskurði og samþykki liggur ekki fyrir. Umdæmisráðin munu því t.d. taka ákvarðanir um fóstur, um hvort heimilt sé að beita úrræðum án samþykkis foreldra þegar þörf er á og fjalla um og úrskurða um umgengni kynforeldra við börn sem eru í fóstri.

Í máli Regínu Ásvaldsdóttur, formanns Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, við undirritunina kom fram að það væru miklar væntingar bundnar við þetta nýja fyrirkomulag sem væri til þess fallið að tryggja enn frekar faglega málsmeðferð í þessum mikilvæga málaflokki.

Aðdragandi málsins er sá að 1. janúar 2023 koma til framkvæmda breytingar á barnaverndarlögunum sem leiða til þess að barnaverndarnefndir í núverandi mynd verða lagðar niður. Þeirra í stað verða sett á laggirnar umdæmisráð barnaverndar.