Á vettvangi SSH starfar samstarfshópur um þróun samgöngukerfa fyrir hjólreiðar skv. samkomulagi milli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðarinnar frá 17. apríl 2015.

Í hópnum sitja lykilstarfsmenn frá sveitarfélögunum í málefnum hjólreiða en verkstjórn er í höndum Vegagerðarinnar.

Hópurinn fundar reglulega til að ræða málefni hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu og vinna að sérhæfðum verkefnum sem varða málaflokkinn, sjá umfjöllun fyrir neðan.


Stofnleiðir hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu

Í janúar 2020 hófst vinna við skilgreininingu stofnhjólanets höfuðborgarsvæðisins. Vinnan er hluti af samgöngusáttmála ríkis og sveitarfélaga sem var undirritaður í lok september 2019 sem felur í sér sameiginlega stefnu í uppbyggingu samgönguinnviða til fimmtán ára (2019 -2033), þ.á.m. innviða fyrir hjólreiðar.

Markmið verkefnis var að:

    -  ákveða hvaða innviðir (stígar og aðrar lausnir) verða byggðir á næstu 15 árum með fjármagni úr sáttmálanum.

    -  raða völdum framkvæmdum í forgang sem ræðst af mikilvægi leiðanna.

    -  áætla hönnunar- og framkvæmdakostnað fyrir hverja leið eða legg.

Niðurstöður verkefnisins eru fyrstu skrefin í átt að framkvæmdum á stofnleiðum og verða endurskoðaðar reglulega og eftir þörfum.


Afurðir (birtar með fyrirvara um breytingar)

pdf button  Tillaga að stofnleiðaneti hjólreiða, tengistígum og uppbyggingu aðskildra stofnleiða til 2033

pdf button  Tillaga að forgangsröðun uppbyggingar

pdf button  Kynning á vinnu starfshóps (Vegagerðin)

pdf button  Minnisblað EFLU dags. 21.01.2020


Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar

Leiðbeiningar um hönnun umhverfis hjólreiða voru gefnar út í lok árs 2019.

Hjólaleiðbeiningarnar eru liður í að tryggja samræmingu í útfærslu umhverfis fyrir reiðhjólafólk á höfuðborgarsvæðinu. Þær byggja á eldri leiðbeiningum Reykjavíkurborgar og vinnu Vegagerðarinnar.

Í nýjum leiðbeiningum er m.a. tekið á eftirfarandi þáttum:

  - Útfærsla á hönnun hjólaleiða eftir aðstæðum
  - Rýmisþörf hjólreiðamannsins
  - Öryggissjónarmið, ferill og sýn
  - Samspil ólíkra ferðamáta
  - Uppbygging stíga og umhverfi þeirra
  - Sérlausnir
  - Gátlisti fyrir hönnun rieðhjólastíga

pdf button Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar -stærri upplausn


Hjólavegvísar á höfuðborgarsvæðinu

Árið 2016 gáfu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu út leiðbeiningarritið  
pdf button Lykilleiðir á höfuðborgarsvæðinu: Merkingar og vegvísun.

Markmiðið með útgáfu var að sýna á hvaða hátt skuli merkja ákveðið kerfi lykilleiða hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu og samræma útlit þess. Í leiðbeiningunum var stofnleiðum hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu skipt í fimm lykilleiðir;  gul, rauð, græn, blá og fjólublá.

Styttri útgáfa af leiðbeiningarriti er aðgengileg hér:

pdf button  Útfærsla og staðsetning hjólavegvísa

 

Hjolaleidir kort Lykilleidir a hofudborgarsvaedinu Shb mynd